Kategorier
Redovisningsbyrå

Redovisningsbyrå i Stockholm – korrekt bokföring

De regler som gäller för bokföring i företag är mycket konkreta. En samvetsgrann företagare kan med fördel vända sig till en redovisningsbyrå i Stockholm.

Det finns de som påstår att bokföring är en kreativ konst. Det är tveksamt om en revisor skulle gå med på detta påstående. Bokföring i vårt land bygger på dubbel italiensk bokföring och har anor långt bak i tiden. De regler som gäller för bokföring har utvecklats successivt och exempelvis infördes koncernredovisning efter den så kallade Kreugerkraschen.

En företagare i Stockholm bryr sig kanske inte om hur principerna för bokföring har utvecklats. Han eller hon vill veta hur företaget går över tiden och vill dessutom göra rätt för sig inför myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket. Uppgiften sköts bäst av en redovisningsbyrå.

Redovisningsbyrå i Stockholm – löpande redovisning

En företagare gör klokt i att inte själv sköta bokföringen under kvällar och helger. Företagaren bör istället koncentrera sig på viktiga frågor som att exempelvis leda personalen och att ha kontroll över intäkter och kostnader. Den sistnämnda uppgiften sköts bäst genom att en redovisningsbyrå upprättar månadsrapporter. Analysen av rapporterna ska naturligtvis företagaren själv göra.

Förutom löpande bokföring tillser redovisningsbyrån att rapporter lämnas till Skatteverket vad avser mervärdesskatt och sociala uppgifter. Kontrolluppgifter över löner med mera lämnas till Skatteverket i början av varje kalenderår som underlag till inkomstdeklarationer. En redovisningsbyrå tar också fram förslag till årsbokslut med olika utkast till dispositioner av resultatet. Nästa steg är att en revisor ska granska bokslutet. Det underskrivna årsbokslutet skickas oftast in av redovisningsbyrån.

Ta reda på mer genom att besöka: redovisningsbyrån.nu