Framtidens Mål

Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja

Tillsammans utvecklar livsmedelsindustri, vården, teknikleverantörer och forskare lösningar för en god matupplevelse och hälsa hos en åldrande befolkning.

3D printade livsmedel kan bidra till en ökad matglädje för de med sväljproblem.

Målet är att minska ohälsa och kostnader för hälso- och sjukvård orsakad av undernäring.

Konsumenter provar 3D-printade timbaler – Förseningar pga covid-19

Vi har nu kommit till det spännande momentet där projektets lösningar ska testas i verkligheten, och smaktester av 3D-printade timbaler med äldre och personal på boenden är planerade på olika håll i Sverige. 

Tyvärr har en del av de här testerna behövt senareläggas på grund av risken för covid-19. När testerna har kunnat genomföras kommer vi att återkomma med resultaten.  

Fina ananasringar

En allmänt vedertagen metod för specialkost i storkök vid är att använda silikonformar. I dagens storkök använder man vanligen former som kuber, koner, cylindrar och kupoler. Men det är sällan storkök använder sig av former som efterliknar det livsmedel man ska servera. Varför man inte använder sådana former beror helt enkelt på utbud, det finns få varudistributörer som gör den typen av former.

Som ett sidospår under projektet Framtidens mål utformades en silikonform till en konserverad ananasring. För att ta reda på hur väl den uppfyllde sin uppgift gjordes ett mindre sensoriskt test på Kungshults vårdboende.

Syftet med det sensoriska testet var att få en uppfattning om vad matgästerna ansåg om den geleade ananasringen (utseende, konsistens, smak) samt hur väl prototypen fungerade i storköksmiljön.

Resultatet visar att de boende tyckte att den “geleade ananasen” var väldigt lik originalet. Sammantaget var alla boende överens om likheten i utseende men det rådde delade meningar om smaken. Vissa upplevde att den geleade ananasen behövde mer sötma medan andra var nöjda med smaken.

Det fanns vissa svårigheter med att arbeta med prototypen i storköksmiljö, dels då det var för få formar för produktionen, samt att formen sprack i kanterna under pågående produktion. Trots svårigheter med ananasprototypen finns det en framtidstro om att produkten kommer kunna implementeras i flera storkök. Kanske kan denna prototyp hjälpa till med igenkänningen av maträtter och att öka matlusten hos en individ med tugg- och sväljsvårigheter. Något som i det långa loppet kan minska risken för undernäring hos äldre.

Projektmöte 16 oktober 2019

Den 16 oktober 2019 samlades projektgruppen på Kungshults vårdboende i Helsingborg för att diskutera resultat, utbyta erfarenheter och planera framåt. Utvecklingen går framåt inom printbara livsmedelsingredienser, affärsmodeller, möjligheter till personlig anpassning, samt produktionslösningar för timbaler.

Vi närmar oss nu test-tillfällen av projektets olika lösningar i verklig miljö, i kök och på boenden hos våra olika projektpartners.

Projektgruppen klädd för rundvandring i köket

Designsprint – Individanpassade menyer

Under två mycket intensiva dagar på ljuvliga Stora Sköndal tog en grupp engagerade och hängivna deltagare från Framtidens mål fram ett konceptförslag till ett digitalt verktyg. Verktyget ska hjälpa undersköterskor att individanpassa menyer till sina brukare.

Nästa steg blir att producera en prototyp utifrån konceptet som kommer att utvärderas med användare senare under hösten.

Metoden i sin helhet är en designsprint som går ut på att under fyra dagar genom strukturerade övningar ta vara på alla deltagares olika ingångar och kunskaper och kombinera dem med projektets mål och förutsättningar och producera en prototyp som testas på riktiga användare.

Designsprint

Almedalen

3D-printing av livsmedel med fokus på dysfagi visades i RISE monter på Almedalen den 2 juli 2019. Framtidens Mål presenterades som ett exempel och vår demo ledde till flera intressanta diskussioner. Som demomaterial användes mjukost för att visa hur tekniken sedan ska fungera med riktiga timbal-ingredienser

Inspelning av ”Matkontrollen” med TV2 Norge

Den 27 maj besökte TV2 Norge med Solveig Barstad i spetsen RISE Jordbruk och Livsmedel i Göteborg för att göra ett inslag kring projektet Framtidens Mål och 3D printad, konsistensanpassad mat för äldre. Cellink var med och demonstrerade sin nya demo-printer för storkök.

Matkontrollen vill göra ett TV-program om mat för äldre i Norge, och som en del i detta vill de visa nya möjligheter.

Projektmöte 15 maj 2019

Projektträff i Kävlinge hos Fazer Food Services. Uppdateringar av resultat och planering framåt, och en lärorik rundvandring i ett tillagningskök.

Vi hade också besök av Tove Lindhardt, Senior researcher Herlev Gentofte Hospital som presenterade projektet Food’n’Go