Om Framtidens mål

Syfte och Mål

Många äldre lider av undernäring vilket bidrar till ohälsa, personligt lidande, förlängda sjukhusvistelser och höga vårdkostnader. En extra utsatt grupp är de som har svårt att tugga och svälja (dysfagi), vilket är vanligt bland äldre men förekommer även i yngre grupper såsom stroke- och cancerpatienter. Därför driver vi projektet Framtidens Mål – Individanpassad, 3D-printad mat för de som har svårt att svälja

3D printing är en innovativ teknik på livsmedelsområdet med unika möjligheter för automatiserad tillverkning av visuellt tilltalade livsmedel med anpassad konsistens samt nya livsmedelsstrukturer för ökad smaklighet och variation. 3D printing är en mycket flexibel process vilket gör den lämplig för individanpassning av produkter.

Ett innovativt koncept är att placera 3D printrar i tillverkningskök som bereder mat till äldrevård och sjukhus för automatisk produktion av nya, attraktiva konsistensanpassade livsmedel, med möjlighet att individanpassa varje måltid.

Projektets syfte: Minskad undernäring och ökad livskvalité för de med sväljsvårigheter, samt minskade vårdkostnader.

Projektets mål: Utveckla 3D-printingteknik och printbara livsmedelsingredienser för ny, attraktiv dysfagi-kost och möjliggöra personlig anpassning av kosten.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter: Minskad undernäring och ökad livskvalité för de med sväljsvårigheter, samt minskade vårdkostnader tack vare ett bredare utbud av varierad och attraktiv dysfagi-mat med möjlighet för personlig anpassning.

Förväntade resultat:

  • Printbara ingredienser och nya, attraktiva dysfagi-livsmedel 
  • 3D printer anpassad för mat 
  • Ett system för individanpassning av mat

Projektets utförande

Framtidens Mål är ett Vinnova-finansierat projekt som pågår maj 2018 till augusti 2020. Tanken är att printbara livsmedelsingredienser produceras och distribueras till offentliga kök som lagar mat till personer med sväljsvårigheter, t.ex. äldreboenden och sjukhus. I köken printas konsistensanpassad mat som serveras till som har dysfagi. Maten ska kunna anpassas efter individens preferenser och behov.